В оппозиции к заурядности или собственный путь к свободе

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Шишковская, Мария
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Autor
Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich
Abstrakt
Niniejsze tłumaczenie jest fragmentem książki Marii Szyszkowskiej pt. „W opozycji do przeciętności, czyli własna droga ku wolności” (KAW, Białystok 2012). [М. Шишковская, „В оппозиции к заурядности или собственный путь к свободе”, перевод Н.И. Чаплий, Warszawa 2015]. Praca z książkami Marii Szyszkowskiej, decyzja o tłumaczeniu jej książek na język rosyjski wywołane są poczuciem obowiązku wobec tej nieprzeciętnej, głębokiej, interesującej osobowości. Jest to duchowa potrzeba, która zakiełkowała jeszcze przed naszym bezpośrednim spotkaniem, naszą naukową współpracą. Kluczowym pojęciem książki jest filozofia codzienności. To pojęcie wkroczyło w mój ciasny świat biura prawniczego i olśniło mnie, jaką ma być moja praca naukowa oraz pod czyim kierownictwem chcę ją pisać. Myślę, że wszystko, czym się zajmuję po moim spotkaniu z Profesor Marią Szyszkowską, stało się filozofią codzienności. Sens filozofii codzienności w tym, że codzienność nie istnieje. Jest wieczne świętowanie Ducha, święto życia.
Данный перевод является фрагментом книги Марии Шишковской: „W opozycji do przeciętności, czyli własna droga ku wolności” (KAW, Białystok 2012) [М. Шишковская, „В оппозиции к заурядности или собственный путь к свободе”, перевод Н.И. Чаплий, Warszawa 2015]. Работа с книгами Марии Шишковской, решение о переводе ее книг на русский язык вызваны чувством долга перед этой неординарной, глубокой, интересной личностью. Это духовная потребность, которая зародилась еще до нашей непосредственной встречи, нашего научного сотрудничества, нашей дружбы. Ключевым понятием в книге выступает словосочетание философия повседневности. Это понятие ворвалось в мой тесный офисный юридический мир и озарило, какой будет моя научная работа, и с кем я буду ее вести. Я думаю, что все, чем после нашей встречи с профессором Шишковской я занимаюсь, стало философией повседневности. Смысл философии повседневности в том, что повседневности нет. Есть вечный праздник Духа, праздник жизни.
This translation is a fragment from the Maria Szyszkowska’s book: „W opozycji do przeciętności, czyli własna droga ku wolności” (KAW, Białystok 2012) [М. Шишковская, „В оппозиции к заурядности или собственный путь к свободе”, перевод Н.И. Чаплий, Warszawa 2015]. My work on Maria Szyszkowska’s books and my decision to translate them into Russian were called by the feeling of gratitude for this extraordinary, deep and interesting person. This is a spiritual call, which has appeared long before we met in person and even before our scientific collaboration. The key notion of the book is the philosophy of ordinary life. This notion has entered into my cramped legal office life and suddenly the idea of my scientific work and collaboration with Szyszkowska dawned upon me. I guess all I am doing after meeting Professor Szyszkowska, has become the philosophy of ordinary life. The idea of the philosophy of ordinary life is that life is not ordinary. It is the eternal celebration of life.
Opis
Фрагмент книги: M. Szyszkowska, W opozycji do przeciętności, czyli własna droga ku wolności, KAW, Białystok 2012 (с. 7–29) [М. Шишковская, В оппозиции к заурядности или собственный путь к свободе, перевод Н.И. Чаплий, Warszawa 2015, с. 8–24]. Перевод с польского Наталия И. Чаплий.
Słowa kluczowe
Cytowanie
Σοφια T. 16 (2016), s. 309–321