Interpretacja motywu rajskiego drzewa poznania w twórczości Janiny Karczewskiej-Koniecznej i Janiny Stefanowicz-Schmidt

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013-12
Autorzy
Ryba, Grażyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Janina Stefanowicz-Schmidt i Janina Karczewska-Konieczna to gdańskie rzeźbiarki, których dorobek obejmuje liczne realizacje sakralne. Obie artystki wykonały w latach 80. XX wieku drzwi z brązu do kościołów w Gdańsku (Stefanowicz-Schmidt) i indyjskim Puri (Karczewska-Konieczna). Tematem tych prac jest rajskie drzewo poznania, wokół którego ukazane zostały sceny biblijne. Złożony, interesujący program ikonograficzny obu tych prac jest wynikiem współpracy artystek z duchowymi o nieprzeciętnych osobowościach, naukowcami i społecznikami. Prezentacja dziejów powstania obu realizacji stanowi przyczynek do badań nad sztuką sakralną kobiet i pozwala prześledzić mechanizm współdziałania artysty i duchownego w procesie tworzenia dzieła sztuki religijnej.
The oeuvre of two Gdańsk-based female sculptors, Janina Stefanowicz-Schmidt and Janina Karczewska-Konieczna, abounds in religious themes. In the 1980s, the artists created bronze door decorations for new churches in Gdańsk-Wrzeszcz (Stefanowicz) and the city of Puri in India (Karczewska), both focused on the theme of the Tree of Knowledge and surrounded it with biblical scenes. The complex, interesting iconography of these works was the direct result of the artists’ cooperation with a number of religious figures of superior skill and personality, religious scholars and social activists. The analysis of story behind these two projects is an important contribution to the study of women’s sacred art; it also helps illuminate the mechanisms of cooperation between artists and religious figures in the process of creating religious art.
Opis
Translated by Urszula Jachimczak
Słowa kluczowe
Janina Stefanowicz-Schmidt , Janina Karczewska-Konieczna , drzewo poznania dobra i zła , kościelne drzwi brązowe , współczesna rzeźba sakralna , Gdańsk , Tree of the Knowledge of Good and Evil , bronze church door , contemporary sacred sculpture
Cytowanie
Sacrum et Decorum, nr 6 (2013), s. 132-155