Polityka monetarna w Polsce w kształtowaniu długookresowej stopy wzrostu gospodarczego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-06
Autorzy
Bator-Kędra, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W miarę pogłębiania się polskich nieszczęść gospodarczych coraz częściej krytykuje się bank centralny (NBP) i jego ostateczny cel – obniżanie inflacji. Restrykcyjna polityka pieniężna podniosła stopy procentowe do najwyższych poziomów w Europie (5,25% w porównaniu z 2,75% w strefie euro, 1,25% w USA i 0,1% w Japonii), co bardzo prawdopodobnie przyczyniło się do spowolnienia gospodarczego.
As Poland’s economic woes deepen, the central bank (NBP) and its ultimate goal – bringing down inflation – are coming under increasing criticism. Restrictive monetary policy has lifted interest rates to the highest levels in Europe (5,25% as opposed to 2,75% in Eurozone, 1,25% in the USA and 0,1% in Japan) which very likely contributed to the economic slowdown.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 4 (2004), s. 359-371