Przesłanki skuteczności zachowań organizacyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Jaremczuk, Kazimierz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
We współczesnej organizacji najważniejszym jej zasobem są zasoby ludzkie, które pozostają w określonych relacjach interpersonalnych oraz rzeczowych. Relacje te determinują określone zachowania, których skuteczność zależy od przesłanek o charakterze racjonalnym oraz irracjonalnym. W niniejszym artykule przesłanki te konkretyzują między innymi: M. Weber, R. Likert, W.G. Bennis, P.E. Slater, T. Burns oraz G.M. Stalker.
In the contemporary organization the most important resources are human resources, which remain in defined interpersonal and factual relations. These relations determine certain behaviour, the efficiency of which depends on rational and irrational grounds. In this article the above mentioned grounds are specified by M. Weber, R. Likert, W.G. Bennis, P.E. Slater, T. Burns and G.M. Stalker, to mention just a few.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 16–25