Podobni czy różni? Socjologiczny portret młodzieży pogranicza wschodniego i zachodniego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-12-25
Autorzy
Długosz, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań, które pozwalają porównywać młodzież ze wschodniego i zachodniego pogranicza. Wtórna analiza danych GUS, Bilans Kapitału Ludzkiego, Diagnoza Społeczna 2013 pokazały, że w pewnych aspektach pojawia się ,,efekt pogranicza”. Młodzież z zachodniego pogranicza jest liberalna, później wchodzi w dorosłość, posiada orientację materialistyczną i zna język swojego sąsiada. Młodzież ze wschodniego pogranicza jest konserwatywna i tradycyjna. Wcześniej wchodzi w dorosłość, w większym stopniu zabiega o uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i podniesienie szans na rynku pracy, nie zna języka sąsiada. Na obu pograniczach młodzież jest familiocentryczna, posiada wysokie aspiracje edukacyjno - zawodowe i dąży do opuszczenia obecnego miejsca zamieszkania. Nie różni się też młodzież w kwestii tożsamości
Opis
Słowa kluczowe
młodzież , pogranicze wschodnie vs zachodnie , efekt pogranicza , badania porównawcze
Cytowanie
Piotr Długosz, Podobni czy różni? Socjologiczny portret młodzieży pogranicza wschodniego i zachodniego,[w:] D. Szaban, J. Nyćkowiak, T. Kołodziej (red.), Trangraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy II. Róznorodność praktyk i teorii. Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2015, s. 339-365