Перспективы развития украинско-польского трансграничного сотрудничества (по материалам социологических исследований)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Щерба, Галина Ивановна
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Статья посвящена исследованию роли еврорегионов, специфики, трансграничного и еврорегионального сотрудничества в контексте функционирования социального пространства в Европе. Автор акцентирует внимание на проблемы развития еврорегионов как основного компонента в процессе государственной поддержки развития трансграничного сотрудничества.
Opracowanie poświęcono badaniom nad rolą euroregionów, a szczególnie nad znaczeniem transgranicznej i euroregionalnej współpracy w kontekście funkcjonowania przestrzeni społecznej w Europie. Autor swą uwagę skoncentrował na problemach rozwoju regionów europejskich jako głównego elementu procesu państwowego wsparcia współpracy transgranicznej.
Article is devoted to research of role of the European regions, specific transborder and euroregional cooperation in the context of functioning of social space in Europe. An author accents attention on the problems of development of the Euroregions as a basic component in the process of state support of development of transborder cooperation.
Opis
Słowa kluczowe
еврорегион , границы , еврорегиональне сотрудничество , трансграничное сотрудничество , социальное пространство , European region , borders , euroregional cooperation , social space
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 231-244