Bariery dzielenia się wiedzą w organizacji w warunkach społeczeństwa informacyjnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Skrzypek, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W warunkach nowej gospodarki, społeczeństwa informacyjnego i sieciowego wzrasta rola wiedzy. Zarządzanie wiedzą w coraz większym stopniu decyduje o sukcesie rynkowym każdej organizacji. Dzielenie się wiedzą jest ważną częścią procesu zarządzania wiedzą. Dzielenie się wiedzą napotyka wiele barier, które mają charakter organizacyjny, techniczny i ludzki. W artykule wskazano na rosnące znaczenie dzielenia się wiedzą w organizacji, omówiono wybrane narzędzia umożliwiające dzielenie się wiedzą oraz wskazano sposoby eliminowania powstałych barier.
In the new economy, in information society and in network society knowledge has grown in importance. Managing knowledge in organizations results in success or failure. Knowledge sharing is key in knowledge management process. There are numerous barriers to knowledge sharing including organizational, technical and human ones. The article covers the growing role of knowledge sharing in organizations. Selected tools of knowledge sharing and methods of eliminating barriers to knowledge sharing are covered.
Opis
Słowa kluczowe
wiedza , zarządzanie wiedzą , dzielenie się wiedzą , bariery dzielenia się wiedzą , knowledge , knowledge management , knowledge sharing , barriers to knowledge sharing
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 53(1)/2018, s. 34–48