Postawy nauczyciela wobec jego działalności pozalekcyjnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Bałażak, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przestawiono te obszary pracy pedagogicznej, które występują w pracy nauczyciela i w których może, ale nie musi on funkcjonować. Praca pozalekcyjna nauczyciela stanowi obszar obowiązków podejmowanych dobrowolnie lub o samodzielnie ustalanym zakresie. W artykule zostały zawarte ich przykłady. Przyjmowane przez nauczyciela postawy wobec pracy pozalekcyjnej wskazują na jego stosunek do całości działań pedagogicznych w szkole i w zawodzie.
The article presents areas of pedagogical work occurring in teacher’s job in which they can, but not has to function. Teacher’s extracurricular work is an area of duties undertaken freely or with independently determined range. Their examples were included in the article. Taking extracurricular work by teacher indicates their attitude towards the entirety of pedagogic initiatives in school and job.
Opis
Słowa kluczowe
nauczyciel , postawa wobec pracy pedagogicznej , działania pedagogiczne w szkole , praca pozalekcyjna nauczyciela , teacher , attitude towards pedagogic work , pedagogic initiatives at school , teacher’s extracurricular work
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 259–265