Институциональная парадигма третього сектора

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Ткач, Анатолий
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu przeanalizowano istotę, proces i problemy kształtowania instytucjonalnego paradygmatu trzeciego sektora w krajach o przeobrażających się gospodarkach. Instytucje i organizacje trzeciego sektora stanowią przedmiot dyskusji w kontekście tworzenia ram społeczeństwa obywatelskiego. Odniesiono się również do kluczowych korzyści związanych z istnieniem oraz charakterystyk pozarządowych organizacji non-profit, jak i tendencji oraz perspektyw ich funkcjonowania.
The essence, process and problems of forming the institutional paradigm of the third sector in countries with transitional economies are analyzed. Institutes and institutions of the third sector are examined as a framework of the civil society; key advantages and characteristics of nongovernmental unprofitable organizations, trends and perspectives of their activities are studied.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 144-153