Values and Economic Crisis

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Pyrkosz, Damian S.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
In the midst of debates on possible causes and solutions to the current unrest in international markets, political and economic decision makers tend to primarily focus on the role of economic and financial measures and oversee the fact that the economic instability is also the result of negative occurrences beyond the economic sphere, i.e. in the area of values and culture. With reference to the findings in the 2010 World Economic Forum report and other relevant publications on the role of culture and values in economic development, the paper seeks to answer the question to what extent the present economic crisis is rooted in the crisis of some fundamental values critical not only to a sound economy but also society and what are the possible ways of dealing with it.
W dyskusjach na temat możliwych przyczyn i rozwiązań obecnej niepewnej sytuacji gospodarczej na międzynarodowych rynkach, decydenci – zarówno polityczni, jak i ekonomiczni – mają tendencję do koncentrowania się na roli instrumentów gospodarczych i finansowych, pomijając tym samym fakt, że niestabilność ekonomiczna jest również rezultatem negatywnych zjawisk występujących poza sferą gospodarczą, tj. w sferze wartości i kultury. Przyjmując za punkt wyjścia wyniki raportu opublikowanego w 2010 roku przez Światowe Forum Ekonomiczne oraz odnosząc się do innych istotnych publikacji na temat roli kultury i wartości w rozwoju ekonomicznym, artykuł poszukuje odpowiedzi, do jakiego stopnia obecny kryzys ekonomiczny jest również kryzysem fundamentalnych wartości warunkujących istnienie nie tylko silnej gospodarki, ale również i zdrowego społeczeństwa. Artykuł przedstawia również postulaty zmian, które mogłyby uzdrowić sytuację.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 25 (2012), s. 144–156