Fotograficzne gatunki dziennikarskie uzupełnieniem mediów dydaktycznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Hallada, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania fotograficznych gatunków dziennikarskich, które mogą być uzupełnieniem mediów dydaktycznych. Przedstawiono analizę występowania poszczególnych fotograficznych gatunków dziennikarskich w miesięczniku „National Geographic” w latach 2010–2015.
The article presents the possibility of using photographic journalistic genres, which may be a complement to the didactic media. An analysis of the occurrence of individual photographic journalistic genres in the National Geographic monthly in 2010–2015 was presented.
Opis
Słowa kluczowe
media , fotografia , fotograficzne gatunki dziennikarskie , dydaktyka , wykorzystanie , photography , photographic journalistic genres , didactics , use
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 155–160