Creation and commercialization of medical product (comparative analysis of Polish and Ukrainian markets)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Nykoniuk, Kateryna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The main essence and meaning of medical product, its social and commercial components were presented in the study. Production stages of medical product were described. Peculiarities of medical services market in Ukraine and Poland were indicated. Moreover, there was presented medical services market regulatory sphere.
W opracowaniu zaprezentowano istotę i podstawowe charakterystyki produktu medycznego, jego socjalne i komercyjne składowe. Opisano etapy produkcji produktu medycznego. Wskazano specyfikę rynku usług medycznych na Ukrainie i w Polsce. Zaprezentowano również sferę regulacji rynku usług medycznych.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 374–382