Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Szul, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Świat konsumpcji nieustannie się zmienia. Pojawiają się w nim coraz to nowe trendy. Jednym z nich jest zjawisko prosumpcji, które polega na uczestnictwie konsumentów w produkcji produktów we współpracy z producentami. Prosumpcja jest wyrazem dążeń konsumentów do wpływania na to jakie kupują produkty. Prosumpcja może mieć różne przejawy od opiniowania produktów w Internecie po udział w projektowaniu produktów. Skala i formy prosumpcji może wpływać na wyniki sprzedaży firm, a tym samym łagodzić lub nasilać skutki kryzysu gospodarczego.
World consumption is constantly changing. There are more and more in the new trends. One of them is prosumption phenomenon that involves the participation of consumers in the production, in cooperation with the manufacturers. Prosumption is an expression of desire of consumers to influence what they buy products. Prosumption may have different symptoms from expressing opinions on the Internet to the design of products for the company. The scale and form of prosumption can affect sales companies, and thus mitigate or exacerbate the effects of the economic crisis.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 347–358