Wpływ korzystania z technologii cyfrowych na aktywność fizyczną dzieci w wieku 7-17 lat w opinii rodziców

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Garwol, Katarzyna
Herbert, Jarosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA
Abstrakt
Pojawienie się technologii cyfrowych, w tym komputerów, smartfonów, konsol do gier itp., znacząco zmieniło sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci. Zabawy z rówieśnikami, ruch na świeżym powietrzu często zostają zastąpione wielogodzinnym korzystaniem zesprzętu IT, który w posiadanie dzieci dostał się wraz z rozwojem współczesnej technologii. Niniejszy artykuł podejmuje problematykę spędzania czasu wolnego przez dzieci w wieku 7–17 lat, a zwłaszcza rodzajów podejmowanych przez nie aktywności, z punktu widzenia ich rodziców. Przytoczone wyniki badań są poszerzeniem analiz wykonywanych za pomocą akcele-rometru WGT3X-BT na grupie 108 dzieci, przeprowadzanych w 2017 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu (województwo podkarpackie).
Opis
Słowa kluczowe
technologia , dziecko , zdrowie , aktywność fizyczna
Cytowanie
Garwol K., Herbert J. (2018), Wpływ korzystania z technologii cyfrowych na aktywność fizyczną dzieci w wieku 7-17 lat w opinii rodziców, Edukacja-Technika-Informatyka, 4/26/2018, s.182-187