ZALEŻNOŚĆ RYZYKO - DOCHÓD WYBRANYCH SPÓŁEK 1 ODPOWIEDZIALNYCH SPOŁECZNIE

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Fura Barbara, Fura Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo SGGW w Warszawie
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie relacji: ryzyko-dochód na przykładzie spółek Indeksu RESPECT. Zależność tę przedstawiono na mapie ryzyko-dochód, czyli wykresie korelacyjnym stopy zwrotu i odchylenia standardowego. Punktem odniesienia dla badanej relacji jest Warszawski Indeks Giełdowy, indeks RESPECT i WIG-Poland. Dane empiryczne stanowią miesięczne kursy akcji 23. spółek notowanych naGPW w okresie od 9 listopada 2009 r. do 31 maja 2016 roku.
Opis
Artykuł opublikowany w zeszycie naukowym.
Słowa kluczowe
Indeks Respect , społeczna odpowiedzialność biznesu , ryzyko - dochód
Cytowanie