Социальное развитие субъектов в условиях внутреннего рынка труда организации

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-12
Autorzy
Маковская, Наталья Владимировна
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Проблемы, происходящие в рамках внутренних рынков труда, представляются мало изученными в отечественных экономических исследованиях. Изучение данных процессов является актуальным вследствие того, что они являются слагаемыми социально-трудовых отношений на региональном и национальном уровнях рынка труда в государстве.
Problemy wewnętrznego rynku pracy i procesy mające miejsce w jego instytucjonalnych formach stanowią nowy i niewystarczająco zgłębiony obszar w naukach ekonomicznych. Konieczność badań aktualnych procesów wewnętrznego rynku pracy wynika z ekspansji i rozwoju relacji rynkowych na poziomie mikroekonomicznym i przeniesienia specyfiki tych relacji na makroekonomiczny poziom rynku pracy.
The problem of internal labour market and the processes taking place in its institutional form is a new and insufficiently well explored issue in economic science. The urgency of the exploration of internal labour market is founded on the expansion and development of market relations at a micro-level and the transfer of the peculiarity of these relations to a macro-level of the labour market.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 11 (2007), s. 443-456