From Crisis to Success

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Sedláková, Iveta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
To identify impending threats to the enterprise as well as the financial soundness of a company, professional theory recommends using one of the many methods – the method of balance sheet II analysis. After the outbreak of the global economic and financial crisis, however the bankruptcy predictive model ceased to be trusted in business circles, as in many cases it did not proveitself. On a sample of bankrupt as well as successful public limited companies listed in Business Journal it is possible to test the statistical percentage of the model and to confirm its further use in practice.
W celu oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, w tym zidentyfikowania zagrożenia ryzykiem bankructwa przedsiębiorstwa, teoria rekomenduje wykorzystanie jednej z wielu metod analizy bilansu – metodę analizy bilansu II. Kryzys gospodarczy i finansowy spowodował, że modele przewidywania upadłości przedsiębiorstw po tym, jak w wielu przypadkach nie sprawdziły się, straciły swoje zaufanie w kręgach biznesowych. Przetestowanie modelu, w celu oceny jego dalszej przydatności w praktyce, jest możliwe na próbie przedsiębiorstw ujętych na liście Business Journal obejmującej realnie upadłe spółki, jak i te w dobrej kondycji finansowej.
Opis
Słowa kluczowe
competition , bankruptcy , failed loans , prediction models , konkurencja , bankructwo , nieudane kredyty , modele predykcyjne
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 215-222