Mentoring – Performance Management Tool

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Vodák, Josef
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
In this article author discusses achieving success of a company through Performance Management, especially with focus on human capital. From a wide variety of performance management tools article focuses on mentoring as a valuable method which is less known than coaching. This article discussed reasons for using mentoring in a company, benefits for mentee, company and mentors. In addition, it shows what aspects play a key role in good implementation of this method and compares mentoring and coaching.
W artykule przedstawiono możliwości osiągnięcia sukcesu przez organizację dzięki Zarządzaniu działalnością, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału ludzkiego. Spośród wielu różnorodnych narzędzi zarządzania działalnością w opracowaniu zaprezentowano mentoring jako wartościową metodę, która jest mniej znana od coachingu. W artykule dyskusji poddano przyczyny wykorzystania mentoringu w firmie, korzyści dla podopiecznego, firmy i mentora. Ponadto zwrócono uwagę na kluczowe czynniki właściwej implementacji tej metody oraz dokonano porównania mentoringu i coachingu.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 177–186