Influence of Electricity Privatization on the Living Standard in Transition Economies

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-12
Autorzy
Pushak, Taras
Pushak, Yaroslav
Ivashchuk, Natalia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
In the article researches results of influence of electricity branch privatization on a living standard of the population in the large cities, small towns and in a rural are submitted by the example of Moldova.
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu prywatyzacji branży elektroenergetycznej na poziom życia ludności w dużych miastach, małych miasteczkach i w wiejskich miejscowościach na przykładzie Mołdawii.
Opis
The authors are very grateful to Julian Lampietti and Nils Junge for valuable comments and support in preparing this paper.
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 11 (2007), s. 457-477