Znaczenie innowacyjności sektora usług dla modernizacji polskich regionów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Cyrek, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono syntetyczną ocenę innowacyjności przedsiębiorstw usługowych funkcjonujących w polskich regionach. Zaprezentowano ranking województw sporządzony według poziomu innowacyjności usług. Określono także związki pomiędzy innowacyjnością usług a poziomem PKB per capita w przestrzeni regionalnej. Zaobserwowane zależności pozwoliły wskazać na istotną rolę polityki wspierającej innowacyjność podmiotów sektora usług.
An assessment of innovation of service sector enterprises functioning in Polish regions was presented in the paper. There was constructed a ranking of the voivodeships basing on service innovation. A connection between service innovation and GDP per capita within the regional space was specified as well. The correlation let point out the essential role of policy supporting innovation of service sector entities.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 214–224