Racjonalność zachowań konsumentów a poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-12
Autorzy
Włodarczyk-Śpiewak , Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Odczuwanie potrzeb konsumpcyjnych przez członków gospodarstw domowych wywołuje ich konkretne postępowanie, określane w literaturze jako zachowania konsumpcyjne. Elementami zachowań konsumpcyjnych są wybory konsumpcyjne, czyli podejmowanie decyzji o potrzebach, które będą zaspokajane, kolejności ich realizowania, środkach ich zaspokajania oraz okolicznościach uzyskiwania i użytkowania środków konsumpcji. Procesy decyzyjne podejmowane przez konsumenta dążącego do zaspokojenia swoich potrzeb powinny być racjonalne. Z tego powodu podejmowane są próby wskazania kryteriów i mierników racjonalności takiego postępowania. W literaturze przedmiotu można spotkać między innymi następujące kryteria racjonalności:
People from households realize their consumer needs and they undertake specified behaviour, so-called consumer behaviour. Hierarchy of needs, decisions about realizing some needs, consumer choices, choices of goods and services, circumstances of choices, occasions of choices, use of goods are parts of consumer behaviour. Decision process undertaken by consumers should be rational. A few criterions, tests, indexes exist in economic literature about rational consumer behaviour. For example: - economic criterion, - psychological criterion, - social criterion, - organizational criterion and - biological criterion. Conception of rational consumer behaviour and fulfillment of con[1]sumer’s needs are described in this article. There are also some informa[1]tion about rational consumer behaviour in Polish society. Information about Polish society from: Central Statistical Office, The Public Opinion Research Center (CBOS), Pentor Research International were used in this article.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 11 (2007), s. 519-533