Energy Sector Modernization vs a Change in the Role of Renewable Energy Sources

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Frączek, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Meeting the targets assumed by the EU climate and energy package constitutes a considerable challenge for the energy sector in Poland. The Polish energy sector did not undergo any significant modifications during the past years and, therefore, neither the way it functions, nor the structure of primary energy sources still based on hard coal, conform to the modern standards. The experience of other countries which, by means of a conscious energy policy, have successfully modified their energy sectors, may serve as an important facilitation contributing to the modernization of the energy sector in Poland. The energy sector in Sweden, being a part of Nordic energy market, is a good example of such a successful transformation completed thanks to consistent and effective actions initiated by the state as well as thanks to a social support. The changes adopted enabled the state to create conditions conducive to leading a balanced energy policy. The solutions adopted in Sweden may serve as an example for other countries to follow. The purpose of this paper is to describe how Sweden transformed its structure of primary energy sources, with particular emphasis on increasing the role of renewable energy sources (RES), as well as to suggest some ways of using this Swedish experience in order to modernize the energy sector in Poland and to meet the aims of the UE climate and energy package.
Realizacja celów pakietu energetyczno-klimatycznego jest ogromnym wyzwaniem dla sektora energii w Polsce, który w minionych latach nie podlegał istotnym zmianom i z tego powodu jego funkcjonowanie oraz występująca w kraju oparta na węglu kamiennym struktura źródeł energii pierwotnej nie odpowiada współczesnym standardom w tej dziedzinie. Istotnym ułatwieniem dla realizacji działań służących modernizacji sektora energii w Polsce może być skorzystanie z doświadczeń krajów, które prowadząc świadomą politykę energetyczną, dokonały zmiany sposobu funkcjonowania swego sektora energii. Przykładem takiej udanej transformacji podejmowanej dzięki skutecznym i konsekwentnym działaniom instytucji państwa oraz poparciu społecznemu dla tych działań jest sektor energii w Szwecji funkcjonujący obecnie jako część nordyckiego rynku energii. W wyniku przeprowadzonych zmian udało się stworzyć warunki do prowadzenia zrównoważonej polityki energetycznej. Rozwiązania zastosowane w Szwecji mogą stanowić wzór dla innych krajów. Celem opracowania jest przedstawienie doświadczeń Szwecji związanych ze zmianą struktury źródeł energii pierwotnej, w tym w szczególności zwiększaniu znaczenia OZE, oraz pokazanie jak te doświadczenia mogą zostać wykorzystane w Polsce dla modernizacji sektora energii, w tym w szczególności dla realizacji celów pakietu energetyczno-klimatycznego.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 36–44