Spójność społeczno-ekonomiczna jako wskaźnik asymetrii w rozwoju na przykładzie regionów Hiszpanii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-12
Autorzy
Urban, Dariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem opracowania było zbadanie poziomu spójności społeczno-ekonomicznej regionów Hiszpanii. W analizie wykorzystano taksonomiczne mierniki rozwoju. Wyniki badania wskazują na zmniejszanie się nierówności międzyregionalnych między rokiem 1999 a 2002.
The main goal of this study was the evaluation of regional social and economic cohesion in Spain. The research based on taxonomic method shows that between 1999 and 2002 Spanish regions achieved lower level of disparities.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 11 (2007), s. 61-70