Cross-borders cooperation inside the euroregions. Case of DKMT Romanian Euroregion

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Abrudan, Denisa
Puscas, Gabriela
Codruta, Duda-Daianu
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia zadania i cele działalności euroregionów jako formy współpracy transgranicznej na przykładzie Rumuńskiego Euroregionu DKMT. Podstawowa definicja euroregionu określa go jako związek terytorialny, formalny regionów sąsiadujących krajów, których celem jest organizowanie i koordynowanie wspólnych działań promujących współpracę gospodarczą, edukacyjną, naukową, kulturalną bądź inną. Euroregiony otrzymują duże wsparcie ze środków unijnych, są swoistym eksperymentem tworzących je państw o dużym znaczeniu dla współpracy transgranicznej wynikającej z inicjatywy władz samorządowych danego szczebla poszczególnych krajów sąsiadujących.
The present article point out some characteristics of the euroregions, their aims and objectives as cross-border cooperation forms. One of the definitions assigned to the euro-regions specifies that they are territorial structures created in order to intensify the inter-regional and crossborder cooperation, by creating a coherent space of economical, scientific, social and cultural development. The cooperation pattern within the euroregions gets a great support from the EU, this being considered a preceding exercise for the adherence to this organization by the participating countries and as a micro-experiment regarding the implementation of the community relationships among the areas of the candidate states. The aims and the objectives of the euro-regions can be characterized through a great typological diversity determined by content, all of these being the basis for the results of their activities. The last part of the work paper overlights the characteristics and the evolution of DKMT Euroregion and its importance for the regional development.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 27 (2012), s. 80–87