Lokalizm w perspektywie globalizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Leśniak-Moczuk, Krystyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W artykule przedstawiono zjawisko globalizacji w kontekście przestrzennym, ekologicznym, ekonomicznym, społecznym, kulturowym i politycznym oraz ocenę globalizacji dokonaną przez ekonomistów, socjologów, historyków i politologów.
In the article there was presented the phenomenon of globalization in the spacial, ecological, economic, social, cultural and political context as well as the assesment of globalization made by economist, sociologists, historians and politologists.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 129-136