Regional Differentiation and Sustainable Development

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Koreleski, Dariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The aim of the paper is to present the issue of sustainable development (mentioning also eco-development and balanced development) in the context of different aspects of differentiation which may be found in a region, resulting in positive diversification or negative disparities, i.e. high amplitude and, additionally, not advantageous layout which, in consequence, leads to high polarization. In order to measure the level of polarization of the data set, the Extreme Rate of Differentiation (ERD), Polarization Quotient (PQ) and Polarization Index (PI), as well as polarization circles have been introduced. The issue of differentiation and polarization has been shown on the example of the Małopolska Province and its land-districts in years 2003 and 2008.
Celem artykułu jest zaprezentowanie zagadnienia zrównoważonego i trwałego rozwoju w kontekście różnych aspektów zróżnicowania intra-regionalnego, które może w konsekwencji oznaczać pozytywną dywersyfikację lub negatywne dysparytety takie jak: wysoką amplitudę oraz niekorzystny rozkład prowadzący do wysokiej polaryzacji. W celu zmierzenia poziomu polaryzacji wprowadzono następujące pojęcia: krańcowej stopy zróżnicowania (ERD), współczynnika polaryzacji (PQ), wskaźnika polaryzacji (PI) oraz kręgów polaryzacji. Kwestię zróżnicowania i polaryzacji ukazano na przykładowych danych dla powiatów ziemskich województwa małopolskiego w latach 2003 i 2008.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011), s. 360–371