Modele przetwarzania języka w przypadku afazji Broki w badaniach z obszaru niemieckojęzycznej lingwistyki klinicznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Pękacka, Anna Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W krajach niemieckojęzycznych w przypadku diagnostyki i terapii afazji Broki stosowane są dwa modele przetwarzania języka (niem. Sprachverarbeitungsmodelle) – model logogenowy Tesaka (niem. Logogenmodell) oraz model produkcji mowy Levelta (niem. Sprachproduktionsmodell). Wymienione modele są z powodzeniem używane przez lingwistów klinicznych, logopedów, neurologopedów w trakcie planowania postępowania terapeutycznego u pacjentów z afazją Broki oraz podczas diagnostyki i oceny rezultatów terapii.
In German speaking countries, in case of diagnostics and therapy of Broca’s aphasia, two models of language processing are applied (German – Sprachverarbeitungsmodelle): the logogene model of Tesak (German – Logogenmodell) and the speech production model of Levelt (German – Sprachproduktionsmodell). The said models are applied with success by clinical linguists, speech therapists, speech-language pathologists [SLP] in the process of planning therapeutic treatment for patients with Broca’s aphasia and during diagnostics and assessment of the therapy results.
Opis
Słowa kluczowe
afazja Broki , model logogenowy , model Levelta , terapia mowy , przetwarzanie języka , Broca’s aphasia , logogene model of word recognition , Levelt’s model , speech production , speech proceedings and recognition
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Izabela Marczykowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi, s. 93–106