Reorganizacja systemu procesów –studium przypadku na przykładzie INSTAL Lublin Sp. z o.o.

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Hofman, Mariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje zagadnienia związane z reorganizacją systemu procesów i ma charakter studium przypadku. Ukazuje koncepcyjny zarys projektu reorganizacji oraz opisuje metodyczne uwarunkowania jego realizacji. W opracowaniu zawarta jest wiedza teoretyczna oraz doświadczenia praktyczne związane z redefiniowaniem strategii, procesów, postaw oraz struktur przedsiębiorstwa.
The article presents the issues related to the reorganization of the system processes. Shown above is a case study. Shows the conceptual outline of the reorganization project and describes the methodological considerations for its implementation. The study is theoretical knowledge and practical experience related to defend the strategy, processes, attitudes and structures of the company.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 35 (2013), s. 205–214