Subjective well-being of the teachers of secondary schools as an indicator of psychological safety of educational environment

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Bondarchuk, Olena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article deals with the problem of the correlation between subjective well-beingof Ukrainian teachers and psychological safety of the educational environment of the school. The distinctive features and factors of the well-being of Ukrainian teachers are established. The essence and basic signs of psychological safety of the educational environment of secondary schools are revealed. The relationship between the subjective well-being of teachers and the safety of the educational environment has been investigated. The advisability of the development of teachers’ well-being is stated, taking into account the necessity of creating a psychologically safe educational environment.
W artykule poruszono problem korelacji między samopoczuciem ukraińskich nauczycieli a bezpieczeństwem psychicznym środowiska wychowawczego szkoły. Wyróżnia się cechy i czynniki dobrego samopoczucia ukraińskich nauczycieli. Podkreślono istotę i podstawowe oznaki bezpieczeństwa psychicznego środowiska edukacyjnego szkół średnich. Zbadano związek między subiektywnym samopoczuciem nauczycieli a bezpieczeństwem środowiska edukacyjnego. Wskazano na celowość rozwoju dobrostanu nauczycieli, biorąc pod uwagę konieczność stworzenia psychologicznie bezpiecznego środowiska edukacyjnego.
Opis
Słowa kluczowe
subjective well-being , educational environment , psychological safety , teacher , samopoczucie , środowisko edukacyjne , bezpieczeństwo psychiczne , nauczyciel
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 6 (2018), s. 228–238