Niskobudżetowa platforma ochrony danych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Szeliga, Paweł
Nycz, Mariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł jest adresowany w głównej mierze do użytkowników domowych, jak i mikrofirm. Praca rozpoczyna się od przedstawienia problemu, jakim jest ciągły przyrost generowanych danych. W dalszej części rozdziału autorzy prezentują główne przyczyny utraty danych oraz określają częstotliwość wykonywania kopi zapasowej w sieciach domowych. Następnie omówiona zostaje sprzętowa platforma Raspberry, która została wykorzystana do zaimplementowania mechanizmów tworzących technologie sieciowych dysków NAS w sieci domowej.
The article is addressed primarily to home users and micro businesses. The work begins with the presentation of the problem, which is the continuous growth of data generated. In the next section the authors present the main causes of data loss and determine the frequency of the backup in home networks. Then discussed is the hardware platform Raspberry, which was used to implement the mechanisms of creating technologies of network NAS drive on your home network.
Opis
Słowa kluczowe
Raspberry Pi , Network Attached Storage , kopia zapasowa , ochrona , dysk NAS , Raspberry Pi , Network Attached Storage , backup , protection , NAS
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 339–344