Odpowiedzialność karna łowców pedofilów – zarys problematyki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Garwol, Milena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Opracowanie porusza problematykę odpowiedzialności karnej w związku z akcjami „łowienia” pedofilów. Dogmatyczna analiza przepisów prowadzi do wniosku, iż łowca ponosi odpowiedzialność karną za przestępstwa godzące w wolność fizyczną i psychiczną domniemanego pedofila, zaś obowiązujące przepisy nie przewidują usprawiedliwienia jego czynu. Z perspektywy procesowej na łowcy ciąży obowiązek wykazania okoliczność łagodzących odpowiedzialność karną.
This article mentions crucial aspects of penal responsibility of offenders involved in a process of “catching pedophiles”. Dogmatic analyse leads to conclusions that pedophile hunters are liable for offences against both psychical and physical freedom of potential pedophile and there are no circumstances excluding their responsibility. From the procedural perspective, the hunter is obliged to proof all of mitigating circumstances.
Opis
Niniejszy artykuł stanowi rozwinięcie jednego z wątków zawartych w obronionej w styczniu 2021 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim rozprawy doktorskiej Karnoprawne aspekty prowokacji.
Słowa kluczowe
prowokacja , przestępstwa seksualne , zbieg przestępstw , okoliczności wyłączające bezprawność , standard dowodzenia , provocation , sexual offences , combination of crimes , circumstances excluding unlawfulness , standard of proof
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (39) 2022, s. 81-93