Information and Communication Technologies for Sustainable Development

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-12
Autorzy
Hales, Colin F.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Presently, it is generally agreed on that Information and Communication Technologies (ICTs) are playing a significant role in the lives of people and society. ICTs are seen as mechanisms which provide the basis for the proper functioning of many aspects of modern-day societies and as such these technologies may be considered to be the bearers of economic and social development. The ultimate relationship between ICTs and development is believed to be positive and investment in such technologies should be considered as an important factor for the successful achievement of sustainable development especially at the regional level.
Obserwuje się na całym świecie postępującą transformację do gospodarki elektronicznej, do gospodarki opartej na wiedzy oraz do społeczeństwa informacyjnego. Szczególne znaczenie w tym procesie odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), w szczególności w kontekście ich potencjału do wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego. Uważa się, że technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) mają potencjał stać się siłą napędową rozwoju, służąc jako środek do osiągnięcia celu, a nie cel sam w sobie. Opracowanie to poświęcono dyskusji nad znaczeniem, rolą oraz moŜliwościami wykorzystania ICT w celu wspierania oraz usprawniania działań w zakresie rozwoju zrównoważonego.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 13 (2008), s. 350-362