Środowisko Webench Design jako narzędzie edukacyjne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Lipiński, Seweryn
Maciąg, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł podejmuje temat zastosowania środowiska Webench Design w procesie nauczania elektroniki, szczególnie analogowej. Obecnie przekazywanie wiedzy z tego zakresu z wielu powodów jest dużym wyzwaniem dydaktycznym. W tym kontekście wykorzystanie darmowego i dostępnego online oprogramowania projektowo-symulacyjnego pozwala na uniknięcie części problemów pojawiających się w tym procesie i efektywne przekazanie wiedzy. W niniejszym opracowaniu środowisko Webench Design najpierw zostało opisane w sposób ogólny, a następnie na konkretnym przykładzie, jakim był aktywny filtr górnoprzepustowy, zaprezentowano część jego możliwości.
The article deals with the application of the Webench Design environment in the electronics teaching, especially in analog circuits. Nowadays, transferring knowledge in this field is a big didactic challenge for many reasons. In this context, the use of project-simulation software that is free of charge and onlineavailable, allows avoiding some of the problems that arise in this process and transfer knowledge much more effectively. In the work, the Webench Design environment was first described in a general way, and then on a specific example, which was an active high-pass filter, some of its capabilities were presented.
Opis
Słowa kluczowe
Webench Design , symulacja układów elektronicznych , narzędzia edukacyjne , dydaktyka elektroniki , simulation of electronic circuits , educational tools , didactics of electronics
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)/2019, s. 186–191