Idea smart living – idea inteligentnego, mądrego stylu życia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Furmanek, Waldemar
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Pojęcie smart bardzo się upowszechniło. To zaowocowało dążeniem do wykorzystania urządzeń smart i urządzeń mobilnych. Konsekwencją są nowe postępowania ludzi odmienne od dotychczas spotykanych. Kształtuje się nowy styl życia smart living. Ilustracją jest upowszechnienie smartfonów, paczkomatów, pralkomatów.
The concept is very smart became widespread. This resulted in the desire to use smart devices and mobile devices. Consequence of the new procedure of people different from previously encountered. Shaping a new lifestyle smart living. An illustration is to promote smart-phon, parcel machines, washer mates.
Opis
Słowa kluczowe
urządzenia inteligentne , urządzenia mobilne , życie rozumne , paczkomaty , pralkomaty , smart , smart device , mobile devices , smart living , parcel machines , washer mates
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 22–32