Общественно-экономическое развитие и аксиологические аспекты человеческого бытия

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-06
Autorzy
Охирко, Олех
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule rozważane są problemy rozwoju społecznogospodarczego i aksjologiczne aspekty życia ludzkiego. Aksjologiczne aspekty życia ludzkiego oparte są na różorodnych wartościach. Wartości ekonomiczne nie mogą stać się głównymi motywami postępowania człowieka.
In the article the socio-economic development and axiological aspects of human life are considered. The axiological aspects of human life are based on values. An economic value must not dazzle a man eyes.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 10 (2007), s. 82-88