Serwisy społecznościowe w roli tradycyjnego serwisu internetowego organizacji – badanie opinii użytkowników

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Polak, Przemysław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Popularność serwisów społecznościowych powoduje, że w wielu przypadkach przejmują one funkcje informacyjne tradycyjnych serwisów internetowych organizacji. Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych użytkowników takiego serwisu. Badania te pokazują, w jakim stopniu użytkownicy akceptują możliwość zastąpienia tradycyjnych stron internetowych przez serwisy społecznościowe.
The popularity of social networking services, in many cases, results in them taking over the informational functions of organization websites. The article presents the results of the survey of such service users. The study shows the extent to which users accept the possibility of replacing traditional websites with social networking sites.
Opis
Słowa kluczowe
społeczeństwo informacyjne , serwisy społecznościowe , blogi , komunikacja wewnątrzorganizacyjna , Web 2.0 , information society , social networking services , blogs , intra-organizational communication
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 107-116