Problematyka ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym w świetle ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Błaszkiewicz, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje krytyczne spojrzenie na sytuację beneficjenta nieodpłatnej pomocy prawnej ubiegającego się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym. Jednocześnie koncentruje się na identyfikacji obszarów wymagających reform i usprawnień w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej. Autor wykazuje szereg luk systemowych, które ostatecznie mogą prowadzić do naruszenia prawa dostępu do sądu wśród osób znajdujących się w skrajnie trudnej sytuacji finansowej, a które nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów pomocy prawnej na etapie przedsądowym i sądowym.
This article provides a critical analysis of the situation faced by beneficiaries seeking pro bono legal assistance and requesting the appointment of counsel in civil proceedings. Simultaneously, it focuses on identifying areas in the pro bono legal aid system that require reform and improvement. The author highlights several systemic shortcomings that can ultimately result in a violation of the right to access justice for individuals experiencing extreme financial hardship and who are unable to independently cover the costs of legal representation during both pre-trial and court proceedings.
Opis
Słowa kluczowe
nieodpłatna pomoc prawna , pełnomocnik z urzędu , prawo do sądu , prawo ubogich , Free Legal Aid , Court-Appointed Counsel , Right to Access Justice , Indigent Individuals
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (44) 2024, s. 7-27