Studies directed at specific changes of education

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Nadyuk, Natalya
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
What will education be like in the year 2025? Major theories about educational and occupational attainment have stressed the final choices as the results of a development process. We tend to see our institutions of higher learning as relatively stable entities. Their form may change but we expect there will always be a need for universities and academics; interpreting, making sense of the world and indicating ways of improving it. However, with rate of change ever increasing, stability is a short-term forecast from extrapolating short-term data.
Jaka będzie edukacja w 2025 roku? Artykuł przedstawia główne teorie dotyczące osiągnięć edukacyjnych i zawodowych. Podkreślona została istotna rola ostatecznego wyboru oraz jego korelacja z procesem rozwoju. Zazwyczaj postrzegamy uczelnie wyższe jako podmioty stosunkowo stabilne. Pomimo tego, iż jesteśmy świadomi faktu, że ich forma może się zmienić, oczekujemy jednak, że zawsze będzie istniało zapotrzebowanie na usługi świadczone przez uczelnie oraz na pracowników naukowych. Wierzymy w celowość ponoszenia nakładów na interpretację zjawisk przyrodniczych, badanie sensu świata oraz poszukiwanie sposobów poprawy naszej rzeczywistości. Niestety, wobec ciągle przyspieszającego tempa zmian, dostępne dane krótkoterminowe pozwalają jedynie na przeprowadzenie prognoz krótkoterminowych.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 26 (2012), s. 230–238