Opieka logopedyczna jako podstawowe wsparcie dla dzieci z wadą słuchu w Szwajcarii romańskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Tomińska Conte, Edyta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Obecnie przyjęto, że po wykryciu wady słuchu i zaprotezowaniu opieka logopedyczna stanowi najważniejszy element wczesnej interwencji. Celem artykułu jest pokazanie, jak zorganizowane jest wsparcie dzieci z wadą słuchu i ich rodzin, a w szczególności, jak zorganizowana jest opieka logopedyczna nad dzieckiem w Szwajcarii na przykładzie części romańskiej.
Currently, it has been assumed that after hearing loss diagnosis, speech therapy is the most important element of early intervention. The aim of the article is to show how the early and school age support of children with hearing impairment and their families is organized, and in particular how the speech therapy is organized on the example of French speaking part of Switzerland.
Opis
Autorka składa podziękowania dr Katarzynie Icie Bieńkowskiej i dr hab. Agnieszce Myszce za zaproszenie do tej edycji i cenną pomoc w opracowaniu językowym niniejszego tekstu.
Słowa kluczowe
interwencja logopedyczna , dzieci z wadą słuchu , wczesne i szkolne wsparcie , logopedic intervention , children with hearing impairment , early and school support
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 5. W obliczu emocji, s. 90–100