Od stylu naukowego do idei języka polskiego jako obcego do celów akademickich

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Jasińska, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Poniższy artykuł zawiera przegląd problematyki związanej ze stylem naukowym i językiem polskim jako obcym do celów akademickich. Rola tego ostatniego – w związku ze zwiększającą się liczbą studentów obcokrajowców w Polsce – z roku na rok staje się coraz bardziej istotna. W tekście zaprezentowano najważniejsze nazwiska oraz literaturę dotyczącą tych dwóch zagadnień, a także wyzwania na przyszłość związane z językiem polskim do celów akademickich.
The following article is an overview of the issues related to scientific style and Polish as a foreign language for academic purposes. The role of the latter – in view of the increasing number of foreign students in Poland – is growing every year. The text presents the most important names and literature on these two issues, as well as challenges for the future related to these language varieties.
Opis
Słowa kluczowe
styl naukowy , język akademicki , język polski jako obcy , język polski do celów akademickich , scientific style , language for academic purposes , Polish as a foreign language , Polish for academic purposes
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 14/2023, s. 89-97