Prywatny zbiór publikacji – autorefleksja pod koniec zawodowej działalności

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Kasprzak, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Artykuł przedstawia problem wykorzystywania prywatnych zbiorów publikacji po zakończeniu działalności zawodowej. Wskazano na brak procedur umożliwiających przekazanie prywatnego księgozbioru do biblioteki uczelni po przejściu na emeryturę.
The article presents the problem of preserving private collections of publications after the end of professional activity. It pointed to the lack of procedures for transferring a private book collections to university libraries after retirement.
Opis
Słowa kluczowe
książki , czasopisma naukowe , informacja naukowa , biblioteki , Oligochaeta , Mollusca , books , scientific journals , scientific information , library , oligochetes , molluscs
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 24, cz. 2 (2020), 39–44