Analysis of decision-making methods in patients’ treatment

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Melnikova, Natalia
Shakhovska, Natalya
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article undertakes an analysis of decision-making methods used in solving difficult-formalized problems of medical diagnostics and treatment. A formal model of a medical expert system is proposed, with the purpose of selecting medical pharmaceutical treatment systems. The important task at any stage of the medical evaluation is to determine the general condi-tion of the patient, the depth of the pathological process and the operational control of the effec-tiveness of treatment for timely correction. These problems can be attributed to a large class of practical problems in the weakly formalized decision-making process in the treatment of patients.
W artykule przedstawiono analizę metod wspomagania podejmowania decyzji, które są przeznaczone do rozwiązywania słabo sformalizowanych problemów diagnostyki medycznej i leczenia. Zaprezentowano formalny model systemu eksperckiego, którego celem jest usprawnienie sposobu farmaceutycznego leczenia pacjentów. Najważniejsze zadania na każdym etapie oceny medycznej to określenie ogólnego stanu pacjenta i głębokości procesu patologicznego oraz prowadzenie kontroli skuteczności leczenia i jego odpowiednia korekta. Zadania te są powiązane z szeroką klasą praktycznych problemów występujących w słabo sformalizowanym procesie podejmowania decyzji dotyczących leczenia pacjentów.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 36 (2013), s. 333–340