Statystyczna ocena zmian w szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 1999-2013

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Stec, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena sektora szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1999–2013 oraz wskazanie kierunków jego zmian. Ocenie poddano następujące wskaźniki charakteryzujące sektor szkolnictwa wyższego: liczbę szkół wyższych, liczbę studentów i ich strukturę, kadrę akademicką, najbardziej popularne kierunki kształcenia oraz uczelnie wyższe.
The aim of the article is to analyze the higher education conditions in Poland in the years 1999–2013 and to indicate directions of its changes. We evaluated the following indicators characterizing the higher education sector: the number of higher schools, number of students and their structure, academic staff, the most popular fields of study and universities.
Opis
Słowa kluczowe
szkolnictwo wyższe , wskaźniki szkolnictwa wyższego , społeczeństwo wiedzy , higher education , indicators of higher education , knowledge society
Cytowanie
Kazimierz Szmyd, Kultura-Przemiany-Edukacja T. 3 (2015), s. 278–291