Зв’язки українських науковців із Національним Закладом ім. Оссолінських у Львові

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Кравець, Данило
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest współpracy pomiędzy ukraińskimi naukowcami i działaczami kulturalnymi a Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Lwowie (1827–1939). Już na początku swego istnienia instytucja zebrała wiele dokumentów dotyczących historii Ukrainy i Ukraińców. Z bogatych zbiorów archiwum i kolekcji Zakładu korzystali nie tylko zachodnio-ukraińscy członkowie Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki, ale także naukowcy z Ukrainy Naddnieprzańskiej.
This article is devoted to the cooperation between Ukrainian scientists and cultural activists and the Ossolineum in Lviv (1827–1939). At the very beginning of its existence this institution collected many documents concerning the history of Ukraine and the Ukrainians. The rich resources of the archives and collection were used not only by the western Ukrainian members of the Scientific Society named by Szewczenko but also scientists from Dnieper Ukraine.
Opis
Słowa kluczowe
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie , Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki , Ukraińskie Muzeum Narodowe , the Ossolineum in Lviv , Scientific Society named by Szewczenko , Ukrainian National Museum
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 3/2017, s. 211–224