Kierunki ograniczania nierówności wśród akcjonariuszy spółek giełdowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-12
Autorzy
Szewc-Rogalska, Alina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem pracy jest próba wskazania kierunków ograniczania nierówności wśród akcjonariuszy spółek giełdowych. Podjęto rozważania dotyczące istoty problemu nierówności wśród akcjonariuszy oraz możliwości wzmocnienia pozycji akcjonariuszy mniejszościowych.
The paper considers problems of inequality of positions of shareholders and defines the basics of foregoing situation. Moreover, the work defines several fields of activity allowing increase of the position of small shareholders at companies.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 11 (2007), s. 581-590