Second-level Digital Divide (DD2): An investigation into online users’ skills

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Hales, Colin F.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
In the light of the universally accepted fact that information and communication technologies can serve towards the development of a society and a region, it was considered necessary to examine the state of the information society in the Subcarpathia region of Poland. An important aspect of this development is the levels of digital readiness and competence among its members. This is especially important in rural societies where the population may become increasingly disadvantaged, first in relative and then in absolute terms. In an attempt to measure the actual digital divide one should consider, not only access to digital tools but also access to the information superhighway, i.e. the Internet. It should also be noted that the so-called "second-level” digital divide, caused by several other factors associated with information access and use may be prevalent.
W świetle faktu, że powszechnie przyjęte technologie informacyjne i komunikacyjne mogą służyć rozwojowi społeczeństwa i regionu, uznano za konieczne zbadanie stanu społeczeństwa informacyjnego w regionie podkarpackim. Ważnym elementem tego procesu jest ocena poziomu gotowości i kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców regionu. Jest to szczególnie ważne w społecznościach wiejskich, ze względu na ich peryferyjne lokalizacje. W dążeniu do zmierzenia rzeczywistego podziału cyfrowego należy rozważyć nie tylko dostęp do cyfrowych narzędzi, ale również dostęp do autostrady informacyjnej, jaką jest Internet. Należy również zainteresować się kwestią tak zwanej przepaści cyfrowej „drugiego stopnia”, spowodowanej przez kilka innych czynników związanych z jakością dostępu do informacji oraz skalą jej wykorzystywania.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 35 (2013), s. 182–195