Uwagi na temat inteligentnej sieci dystrybucji energii i trzeciej rewolucji przemysłowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Gontar, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Temat artykułu związany jest z ideą trzeciej rewolucji przemysłowej Jeremy’ego Rifkina, według której wiodącą rolę w trzeciej rewolucji przemysłowej będą odgrywały te przedsiębiorstwa oraz instytucje, które staną się jednocześnie elektrowniami produkującymi energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Ocena przedsiębiorstw i instytucji w warunkach trzeciej rewolucji przemysłowej będzie koncentrować się na efektywności energetycznej procesów biznesowych realizowanych przez te organizacje. W tym sensie podstawową jednostką organizacyjną w warunkach trzeciej rewolucji przemysłowej będzie inteligentna organizacja, rozumiana jako pojedyncza elektrownia lub klaster przedsiębiorstw bądź instytucji rozumiany jako mikrosieć elektroenergetyczna. W artykule wykazano, że wyniki tych rewolucyjnych przekształceń doprowadzą do powstania fraktalnej organizacji. Integracja współpracujących ze sobą – w sensie efektywności energetycznej – inteligentnych organizacji do postaci fraktalnej nastąpi dzięki wykorzystaniu koncepcji cyfrowego laboratorium analitycznego. Zostanie ono powołane do wykonywania analiz biznesowych i eksploracji procesów biznesowych z punktu widzenia ich efektywności energetycznej. Analityka biznesowa i eksploracja procesów oraz ich realizacja poprzez centrum kompetencji będą podstawą zarządzania korporacyjnego w warunkach trzeciej rewolucji przemysłowej.
Subject of the paper is associated with the idea of the Third Industrial Revolution by Jeremy Rifkin. According to Rifkin, every enterprise in the Third Industrial Revolution will be a green energy efficient micro-power plant. Enterprise valuation in the Third Industrial Revolution will focus on the energy efficiency of business processes within a micro-plant, between micro-plants in a microgrid, and between micro-plant/microgrid and the external environment. In this sense, the basic organization unit of enterprise will be smart organization, understood as isolated energy company or cluster of companies in the sense of energy microgrid. The paper argues, that the results of these transformations of enterprises will lead to the creation of fractal organizations. The integration of smart organizations into fractal organization will be concentrated around digital analytical laboratory, performing the analysis which could be described as business analytics and process mining. The paper argues, that business analytics analysis and process mining, and their implementation through competency center will be the core of enterprise management in the Third Industrial Revolution.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 35 (2013), s. 143–155