Serwisy ogłoszeniowe i ich rola

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Molga, Agnieszka
Gumiński, Kacper
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pracy przedstawiono, jaką rolę w życiu codziennym odgrywają serwisy ogłoszeniowe oraz jaką pełnią funkcję w handlu internetowym. Przedstawiono wyniki badań, które pokazują, że strony z ogłoszeniami stanowią dziś największą bazę wymiany informacyjnej w kontekście usług i innych potrzeb.
The paper presents the role of classifieds websites in everyday life and their functions in online commerce. The results of research are presented, which show that the classifieds websites are today the largest database of information exchange in the context of services and other needs.
Opis
Słowa kluczowe
strona internetowa , serwis ogłoszeniowy , portale społecznościowe , serwisy wideo , blogi , komunikatory oraz portale ogłoszeniowe , website , classifieds website , social networking sites , video sites , blogs , instant messaging and advertising portals
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 17 (2022), s. 33–45