Model symulacyjny przeciwsobnego przekształtnika DC/DC podwyższającego napięcie z szeregowym obwodem rezonansowym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Sobczyński, Dariusz
Bartman, Jacek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem pracy było wykonanie symulacji przeciwsobnego przekształtnika DC/DC podwyższającego napięcie z szeregowym obwodem rezonansowym. Wykonano badania symulacyjne układu otwartego za pomocą programu PSIM. Końcowym etapem było przeprowadzenie analizy wyników symulacji.
The aim of this thesis was the realization of simulation of DC/DC push-pull converter for voltage step up with series resonant. There were performed simulation researches of open circuit in PSIM. The final stage was the analysis of simulation results.
Opis
Słowa kluczowe
przekształtnik energoelektroniczny , przekształtnik przeciwsobny , power electronics converter , push-pull converter
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 400–405