Comparision of tax systems of Poland and Slovak Republic

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Filip, Paulina
Grzebyk, Mariola
Bánociová, Anna
Andrejovská, Alena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Polska i Republika Słowacka uległy zasadniczym zmianom na początku lat 90. ubiegłego wieku. Wspomniane zmiany miały znaczący wpływ na obszary polityczne, gospodarcze i społeczne obu krajów. Zmiany polityczne spowodowały ustanowienie nowych zasad legislacyjnych i doprowadziły do wdrożenia niezbędnych reform podatkowych. Nowe systemy podatkowe musiały odzwierciedlać warunki rynkowe i kładły duży nacisk na uproszczenie systemu podatkowego. Oba kraje postanowiły zastosować obowiązujące elementy prawa podatkowego, które odzwierciedlają równość wszystkich form własności i akceptują rynkowe formy funkcjonowania gospodarki. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie obowiązujących systemów podatkowych w Polsce i na Słowacji.
Opis
Słowa kluczowe
system podatkowy , podatki bezpośrednie , podatki pośrednie , podatki dochodowe , podatki lokalne , podatki uniwersalne , podatki selektywne
Cytowanie
Przedsiębiorstwo i region z. 9/2017, s. 123–130